dot
dot
รับซื้อและขายฝากสินค้า
dot
dot
รับซื้อและขายฝากสินค้า
dot
bulletรับซื้อและขายฝากสินค้า
dot
รับซื้อและขายฝากสินค้า เมเจอร์รัชโยธิน
dot
bulletเมเจอร์รัชโยธิน โทร 0817799000
dot
-
dot
bullet-
dot
ขายสินค้ามือสอง กดถูกใจเพจ
dot
bulletขายสินค้ามือสอง กดถูกใจเพจ
dot
www.0817799000.com
dot
bulletตรวจสอบ/เช็คประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค Notebook Product Warranty Check
bulletตรวจสอบประกันเครื่องiPhone Warranty Check iPhone ทุกรุ่น
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค HP - COMPAQ
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค ACER
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค BenQ
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค Asus
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค Sony Vaio
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค Fujitsu
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค Apple
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค DELL
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค IBM
bulletตรวจสอบประกันเครื่องโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA
bulletตรวจสอบประกันกล้องสินค้าแคนนอน CANON
bulletการรับประกันการบริการ NIKON
dot
++ รายงานด่วนข่าวITมาใหม่ทุกวัน ++
dot
bulletบ้านพักปากน้ำปราณบุรี หัวหิน
bulletเครื่องบิน รวมเครื่องบิน
bulletวิธีการดื่มเหล้าตระกูล Johnnie Walker Johnnie Walker Red Black Green Gold Blue Lable
bulletRolex แท้ VS ปลอม
bulletโรงแรมที่ดีหรูแพงที่สุดในโลก
bulletหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
นโยบายการโฆษณาของ Google
  • ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการจ่ายคืน
    ไม่มีกำหนดระยะเวลา แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้า
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (APR) สูงสุด ซึ่งรวมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใน 1 ปี
    ร้อยละ 15 ต่อปี

  • ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของสินเชื่อ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
    ตัวอย่าง ยอดเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 50,000บาท กำหนดไว้ร้อยละ 15 ต่อปี จะเท่ากับ 7,500บาทต่อปี

 

ดอกเบี้ย (interest) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีฐานะอย่างไร

1. ถ้าการก่อนหนี้ระหว่างบุคคลมีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีค่าเสียหายหรือต้องการผลตอบแทนดอกเบี้ยก็จะมีบทบาทในการเยียวยาเรื่องดังกล่าว

2. สถานะของดอกเบี้ยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ของไทย เมื่อศึกษาวิเคราะห์ในทางปฏิบัติแล้ว ดอกเบี้ยอาจมีสถานะ ดังต่อไปนี้
2.1 ดอกเบี้ย อาจอยู่ในฐานะเป็นดอกผลนิตินัย (Legal Fruit) ตาม ป.พ.พ. มาตรา 148 
2.2 ดอกเบี้ย อาจอยู่ในฐานะเป็นค่าสินไหมทดแทน (Compensation) หากเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224
2.3 ดอกเบี้ย อาจอยู่ในฐานะเป็นเบี้ยปรับ (Stipulated penalty) หากคู่กรณีกำหนดขึ้นหลังลูกหนี้ผิดนัด

3. ป.พ.พ. ที่ได้บัญญัติถึงดอกเบี้ยไว้ ประกอบไปด้วย
3.1 มาตรา 7 บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
3.2 มาตรา 224 บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด ร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้ส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น และในวรรคสอง บัญญัติว่า ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
3.3 มาตรา 654 บัญญัติว่า ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี
3.4 มาตรา 655 บัญญัติว่า ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ....
3.5 มาตรา 193/33 บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้มีกำหนดอายุความ 5 ปี (1) ดอกเบี้ยค้างชำระ
3.6 มาตรา 193/27 บัญญัติว่า ผู้รับจำนอง....ยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนอง.... แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกิน 5 ปีขึ้นไปไม่ได้http://www.0817799000.com พ.ศ.2555 - 2562